وبلاگ شخصی دکتر سعید نصری

ِDr. Saeed Nasri Personl Weblog

ساعات حضور در ایام امتحانات در دانشگاه نجف آباد
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٥  

سه شنبه 95/3/11 ساعت 10 الی 12:30

یکشنبه    95/3/16 ساعت 8:00 الی 13     امتحان معماری پیشرفته      8 الی 10:30

شنبه        95/3/22 ساعت 8:30 الی 13    امتحان بینائی ماشین        10:30 الی 13

دوشنبه     95/3/24 ساعت 8:00 الی 13    امتحان تکنیک پالس            8 الی 10:30 

چهارشنبه  95/3/26 ساعت 8:00 الی 13   امتحان پردازش سیگنال        8 الی 10:30 

پنجشنبه  95/3/27 ساعت 8:00 الی 13   امتحان پردازش تصویرو مباحث 8 الی 10:30 

دوشنبه   95/3/31 ساعت 13:00 الی 17    داور پایان نامه                   15 الی 16:30 

چهارشنبه  95/4/2 ساعت 9:00 الی 14   ارائه سمینار دروس             9 الی 14:00 


کلمات کلیدی:
 
برنامه هفتگی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤  

     ساعت

ایام هفته

8:00-11:00

11:00-14:30

14:30-17:00    

شنبه

پردازش سیگنالهای

دیجیتال          

      کارشناسی ارشد برق

بینائی ماشین

کارشناسی ارشد برق

مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی

یکشنبه

مراجعه دانشجویان

با هماهنگی قبلی

مباحث پیشرفته در طراحی ریزپردازنده های ویژه

کارشناسی ارشد کامپیوتر

معماری کامپیوتر پیشرفته

کارشناسی ارشد کامپیوتر گروه 1 

دوشنبه

تکنیکپالس

گروه 1

تکنیک پالس

گروه 2

تکنیک پالس

گروه 1

استراحت

تکنیک پالس

گروه 2

مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی

سه شنبه

مراجعه دانشجویان

با هماهنگی قبلی

معماری کامپیوتر

پیشرفته

کارشناسی ارشد کامپیوتر

گروه 2 

تصویرپردازی رقمی

کارشناسی ارشد کامپیوتر

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی: