وبلاگ شخصی دکتر سعید نصری

ِDr. Saeed Nasri Personl Weblog

برنامه هفتگی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤  

     ساعت

ایام هفته

8:00-11:00

11:00-14:30

14:30-17:00    

شنبه

پردازش سیگنالهای

دیجیتال          

      کارشناسی ارشد برق

بینائی ماشین

کارشناسی ارشد برق

مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی

یکشنبه

مراجعه دانشجویان

با هماهنگی قبلی

مباحث پیشرفته در طراحی ریزپردازنده های ویژه

کارشناسی ارشد کامپیوتر

معماری کامپیوتر پیشرفته

کارشناسی ارشد کامپیوتر گروه 1 

دوشنبه

تکنیکپالس

گروه 1

تکنیک پالس

گروه 2

تکنیک پالس

گروه 1

استراحت

تکنیک پالس

گروه 2

مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی

سه شنبه

مراجعه دانشجویان

با هماهنگی قبلی

معماری کامپیوتر

پیشرفته

کارشناسی ارشد کامپیوتر

گروه 2 

تصویرپردازی رقمی

کارشناسی ارشد کامپیوتر

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی: