وبلاگ شخصی دکتر سعید نصری

ِDr. Saeed Nasri Personl Weblog

ساعات حضور در ایام امتحانات و تابستان
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٤  

سه شنبه    3/12 /94 ساعت 10 الی 13

یکشنبه        3/17 /94 ساعت 8:30 الی 10:30  و  13:30 الی 15:00

دوشنبه        3/25 /94 ساعت 8:30 الی 10:30  و  13:30 الی 15:00

سه شنبه    3/26 /94 ساعت 8:30 الی 10:30  و  13:30 الی 15:00

شنبه           3/30 /94  ساعت 9:00 الی 10:30  و  13:00 الی 15:00

سه شنبه    4/2 /94   ساعت 9:00 الی 10:30  و  13:00 الی 15:00

شنبه           4/6 /94  ساعت 9:00 الی 13:30

دوشنبه       4/8 /94  ساعت 9:00 الی 13:30  

شنبه           4/13 /94  ساعت 10:00 الی 12:00  

سه شنبه    4/16 /94  ساعت 10:00 الی 12:00 

شنبه           4/20 /94  ساعت 10:00 الی 12:00  

سه شنبه    94/4/30   ساعت 10:00 الی 12:00 با هماهنگی قبلی تلفنی 

یکشنبه        5/4 /94   ساعت 9:00 الی 13:00   با هماهنگی قبلی تلفنی

شنبه          5/10 /94   ساعت 10:00 الی 12:00   با هماهنگی قبلی تلفنی


کلمات کلیدی:
 
برنامه درسی نیمسال دوم 93-94 دانشگاه آزاد نجف آباد
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳  
 

      ساعت

ایام هفته

8:00-9:30

9:30-11:00

11:00-12:30

13:30-14:00

14:00-17:00    

شنبه

 

 

مراجعه دا نشجوئی با هماهنگی قبلی

یکشنبه

پردازش سیگنالهای دیجیتال                 کارشناسی ارشد برق

بینائی ماشین

کارشناسی ارشد برق

پردازش تصویر کارشناسی ارشد کامپیوترگروه 1 

دوشنبه

تکنیکپالس

گروه 1

تکنیک پالس

گروه 2

تکنیک پالس

گروه 1

تکنیک پالس

گروه 2

مراجعه دانشجوئی

سه شنبه

معماری کامپیوتر پیشرفته کارشناسی ارشد کامپیوتر گروه 1 

 

معماری کامپیوترپیشرفته کارشناسی ارشد کامپیوتر گروه 2 

 

پردازش تصویر کارشناسی ارشد کامپیوترگروه 2 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی: