وبلاگ شخصی دکتر سعید نصری

ِDr. Saeed Nasri Personl Weblog

برنامه درسی نیمسال اول 93-94 دانشگاه آزاد نجف آباد
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳  

      ساعت

ایام هفته

8:00-9:15

9:30-10:45

11:00-12:15

12:30-13:30

13:30-15

15-16:30

شنبه

 

مراجعه دانشجوئی با هماهنگی قبلی

استراحت

معماری کامپیوتر پیشرفته

کارشناسی ارشد کامپیوتر گروه 2

یکشنبه

پردازش سیگنالهای دیجیتال

کارشناسی ارشد برق

بینائی ماشین

کارشناسی ارشد برق

مراجعه دانشجوئی با هماهنگی قبلی

 

دوشنبه

تکنیک پالس

گروه 1

تکنیک پالس

گروه 2

مراجعه دانشجوئی

استراحت

تکنیک پالس

گروه 1

تکنیک پالس

گروه 2

سه شنبه

معماری کامپیوتر پیشرفته

کارشناسی ارشد کامپیوتر گروه 1 

 

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

کارشناسی ارشد کامپیوتر 

 

مراجعه دانشجوئی با هماهنگی قبلی 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی: