وبلاگ شخصی دکتر سعید نصری

ِDr. Saeed Nasri Personl Weblog

برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 94-95
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٤  

      ساعت

ایام هفته

8:00-11:00

11:00-14:00

14:00-17:00    

شنبه

تصویرپردازی رقمی

کارشناسی ارشد کامپیوتر

مباحث پیشرفته در طراحی ریزپردازنده های ویژه

کارشناسی ارشد کامپیوتر

مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی

یکشنبه

پردازش سیگنالهای دیجیتال                 کارشناسی ارشد برق

بینائی ماشین

کارشناسی ارشد برق

مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی

دوشنبه

تکنیکپالس

گروه 1

تکنیک پالس

گروه 2

تکنیک پالس

گروه 1

استراحت

تکنیک پالس

گروه 2

مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی

سه شنبه

معماری کامپیوتر پیشرفته کارشناسی ارشد کامپیوتر گروه 1 

 

معماری کامپیوترپیشرفته کارشناسی ارشد کامپیوتر گروه 2 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی: