وبلاگ شخصی دکتر سعید نصری

ِDr. Saeed Nasri Personl Weblog

برنامه درسی نیمسال دوم 93-94 دانشگاه آزاد نجف آباد
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳  
 

      ساعت

ایام هفته

8:00-9:30

9:30-11:00

11:00-12:30

13:30-14:00

14:00-17:00    

شنبه

 

 

مراجعه دا نشجوئی با هماهنگی قبلی

یکشنبه

پردازش سیگنالهای دیجیتال                 کارشناسی ارشد برق

بینائی ماشین

کارشناسی ارشد برق

پردازش تصویر کارشناسی ارشد کامپیوترگروه 1 

دوشنبه

تکنیکپالس

گروه 1

تکنیک پالس

گروه 2

تکنیک پالس

گروه 1

تکنیک پالس

گروه 2

مراجعه دانشجوئی

سه شنبه

معماری کامپیوتر پیشرفته کارشناسی ارشد کامپیوتر گروه 1 

 

معماری کامپیوترپیشرفته کارشناسی ارشد کامپیوتر گروه 2 

 

پردازش تصویر کارشناسی ارشد کامپیوترگروه 2 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی: