درس معماری پیشرفته کامپیوتر

مراجع درسی:

 1-Patterson & Hennessy,"Computer Organization and Design",

4th.Edition.Oct.2011

 ترجمه شده: طراحی، معماری و سازمان کامپیوتر

********************************************************

جزوات و اسلایدها:

جزوات و اسلایدهای مورد استفاده   بصورت CD  و بعضاً چاپ شده را از درب دانشگاه تهیه نمایید.

 ********************************************************

 تکالیف درسی  و حل آنها : از لینک زیر دانلود نمایید

 تکلیف 1: مسائل مربوط کارآیی 

تکلیف 2: مسائل  مربوط به اسمبلی  MIPS 

 تکلیف 3: مسائل مربوط ALU
 تکلیف 4: مسائل مربوط پردازنده
  تکلیف 5: مسائل مربوط Pipelining و Cache Memory

  تکلیف 6: مسائل مربوط   Cache Memory 
توجه نمائید که حل تکلیف شماره 6 اصلاح گردیده و با این نام ذخیره شده است. فایل اصلاح شده را دانلود نمایید و حتما به دوستان خود نیز اطلاع دهید 
 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 موضوعات تحقیق:

 دانشجویان می توانید بطور اختیاری بصورت گروههای حداکثر 2 یا 3 نفره روی یکی از مباحث مربوط به درس  تحقیقی انجام داده و حداکثر تا روز ؟؟؟؟؟؟؟؟ برای اینجانب ایمیل نمایید.sd.nasri@gmail.com

ضمنا چنانچه بتوانید طرح اولیه یک مقاله با خواندن چند مقاله یا فصلهای مناسب کتابهای مرتبط در موضوع مورد نظر برای اینجانب ارسال نمایید که بتوانید در طول ترم جاری و تابستان آنرا محقق نمایید نیز نمره مثبت خواهد داشت و حتی می تواند موضوع پروپوزال شما گردد. پیشنهاد می گردد روی یکی از موضوعات زیر یا موضوع دلخواه مرتبط یک مقاله مروری تهیه نمایید و برای یکی از کنفرانسها یا همایشهای نزدیک با هماهنگی اینجانب ارسال نمایید

برخی از موضوعات پیشنهادی عبارتند از:

1- پردازش موازی

2- پردازنده های موازی و چند هسته ای

3- pipelining غیر خطی

4- حافظه های نهانCache Memory

5- حافظه های مجازی

6- دستگاههای I/O

7- GPU system Architecture

8- Multiprocessor Network Topologies

9-Dynamic Scheduling 

10-Multiprocessor and Memory Coherence

11-(ILP (Instruction-Level Parallelism

 

نظرات خود را با برگشت به صفحه اصلي در قسمت نظر شما يكبار وارد نماييد كسي نمي بيند  مگر اینکه من آن را عمومی نمایم .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

 
/ 0 نظر / 68 بازدید